دوربین مداربسته برند Bosch

نوع باکس

AHD

DINION IP 5000 HD

DINION IP 5000 HD


باکس

NPC-50022-xxx

ادامه مطلب
DINION IP 5000 MP

DINION IP 5000 MP


باکس

NBN-50051-xxx

ادامه مطلب
DINION IP starlight 6000 HD

DINION IP starlight 6000 HD


باکس

NBN-63023-B

ادامه مطلب
DINION IP starlight 7000 HD

DINION IP starlight 7000 HD


باکس

** NBN-73023-BA

ادامه مطلب